Kalendarz RITA 2015

Zamów kalendarz wypełniając formularz na https://www.surveymonkey.com/s/Kalendarz2015

Edukacja Globalna

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Polonia

Wspieramy Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez dotacje dla szkół i organizacji pozarządowych.

Publikacje FED

Zapraszamy do zamawiania publikacji Fundacji Edukacja dla Demokracji - zarówno książki jak i wysyłka są bezpłatne.

  • Kalendarz RITA 2015

  • Edukacja Globalna

  • Polonia

  • Publikacje FED

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Działamy w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W swoich działaniach kierujemy się ważnymi dla nas zasadami, do których należą: realne partnerstwo, trwałość rezultatów, dywersyfikacja środków, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Obszary działania Fundacji:

  • Uspołecznienie i demokratyzacja szkoły
  • Aktywność i odpowiedzialność obywatelska
  • Solidarność globalna
 
 
Użytkowanie naszych stron oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.