Tadżykistan

Przyłącz się do akcji "COW-funding: krowa dla Tadżykistanu" i pomóż kupić krowy dla 3 Klubów Kobiet!

Edukacja Globalna

Realizujemy dwa projekty Edukacji Globalnej - przyznaliśmy 21 grantów w ramach regrantingu, już niedługo komponent szkoleniowy i rozwijanie podręczn...

RITA

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Polonia

Wspieramy Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez dotacje dla szkół i organizacji pozarządowych.

  • Tadżykistan

  • Edukacja Globalna

  • RITA

  • Polonia

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Uwaga: Informujemy, że Fundacja Edukacja dla Demokracji nie ma nic wspólnego ze stroną http://westfound.net – w szczególności nie jest jej właścicielem, administratorem, jak również nie wyraziła zgody na umieszczenie treści pobranych ze strony FED i dotyczących FED i naszych działań na tejże stronie.

-----

Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Działamy w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie w partnerstwie z lokalnymi organizacjami. W swoich działaniach kierujemy się ważnymi dla nas zasadami, do których należą: realne partnerstwo, trwałość rezultatów, dywersyfikacja środków, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Obszary działania Fundacji:

  • Uspołecznienie i demokratyzacja szkoły
  • Aktywność i odpowiedzialność obywatelska
  • Solidarność globalna
 
 
Użytkowanie naszych stron oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.